Sekretesspolicy - Solt un Peper

I. Namn och adress till ansvarig person 

 

Ansvarig person i den mening som avses i Allmänna dataskyddsförordningen och andra nationella 

Medlemsstaternas dataskyddslagar samt andra dataskyddslagar 

Avsättningar är:

 

Magdalena lejon
SOLT UN PEPER

Himmelstrasse 9

22299 Hamburg

 

Kontaktuppgifter för kontaktpersonen för dataskydd: se ovan mail@soltunpeper.com

 

II Allmän information om databehandling

 1. Omfattning av behandlingen av personuppgifter

Vi samlar in och använder våra användares personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla en funktionell webbplats och vårt innehåll och våra tjänster. Insamling och användning av personuppgifter om våra användare sker regelbundet endast med användarens samtycke. Ett undantag gäller i de fall där förhandsgodkännande inte kan erhållas av praktiska skäl och behandlingen av uppgifterna är tillåten enligt lag. De typer av data som behandlas är:

 

- Lagerdata (t.ex. namn, adresser).

- Kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer).

- Innehållsdata (t.ex. textinmatning, fotografier, videor).

- Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider).
- Meta / kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).

 1. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

I den mån vi erhåller samtycke från den registrerade för behandling av personuppgifter, artikel 6 stycke 1 lit. EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) fungerar som den rättsliga grunden. Vid behandling av personuppgifter som är nödvändiga för fullgörandet av ett kontrakt som den registrerade är part i, artikel 6 tänds. b GDPR som den rättsliga grunden. Detta gäller även för bearbetningsåtgärder som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före kontraktet. I den mån behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vårt företag är föremål för, artikel 1 stycke 6 lit. c GDPR som den rättsliga grunden. Om behandling är nödvändig för att skydda vårt företags eller tredje parts legitima intresse och om den berörda personens intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte uppväger det förstnämnda intresset, artikel 1 lit. f GDPR som den rättsliga grunden för behandling. 

 1. Radering av data och lagringstid

Den personens personuppgifter kommer att raderas eller blockeras så snart lagringsändamålet inte längre gäller. Lagring kan också ske om detta har föreskrivits av den europeiska eller nationella lagstiftaren i unionsbestämmelser, lagar eller andra bestämmelser som den ansvariga personen är föremål för. Uppgifterna kommer också att blockeras eller raderas om en lagringsperiod som föreskrivs i de nämnda standarderna löper ut, såvida det inte finns behov av ytterligare lagring av uppgifterna för att ingå eller fullgöra ett kontrakt.

4. Tillhandahållande av kontraktstjänster

 

Vi behandlar lagerdata (t.ex. namn och adresser samt kontaktuppgifter för användare), kontraktsdata (t.ex. använda tjänster, namn på kontaktpersoner, betalningsinformation) för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter och tjänster i enlighet med. Artikel 6 stycke 1 lit b. GDPR. De poster som är obligatoriska i onlineformulär krävs för att avtalet ska ingås.


När vi använder våra onlinetjänster lagrar vi IP-adressen och tiden för respektive användaråtgärd. Lagringen sker på grundval av våra legitima intressen, liksom användarna i skydd mot missbruk och annan obehörig användning. Dessa uppgifter vidarebefordras i allmänhet inte till tredje part såvida det inte är nödvändigt att följa våra anspråk eller det finns en laglig skyldighet att göra det i enlighet med. Artikel 6 stycke 1 lit. c GDPR.


Vi behandlar användningsdata (t.ex. webbplatserna för vårt besökta online-erbjudande, intresse för våra produkter) och innehållsdata (t.ex. poster i kontaktformuläret som namn, telefon, e-post) för att erbjuda användaren till exempel kontraktbjudanden.


Uppgifterna kommer att raderas efter utgången av lagstadgad garanti och jämförbara skyldigheter. När det gäller lagstadgade arkiveringsförpliktelser sker radering efter att de har upphört att gälla. Information i ett kundkonto finns kvar tills den raderas.

 

 

5. Överföringar till tredjeländer

 

Om vi ​​((dvs. utanför EU EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)) data till en process tredje land eller det sker i samband med användning av tjänster från tredje part eller avslöjande eller överföring av data till tredje part, men den här inträffar när det händer att uppfylla våra avtals (före) arbetsuppgifter utifrån ditt medgivande, på grund av en rättslig skyldighet eller på grundval av våra legitima intressen. Föremål för legala eller avtals licenser, process eller vi låter data i ett tredje land endast i närvaro av de särskilda kraven för DSGVO process Art. 44 ff.. Det vill säga att behandlingen utförs, till exempel på grund av särskilda skyddsåtgärder, som officiellt erkända konstaterandet av EU lämplig nivå av uppgiftsskydd (t.ex. för USA genom "Privacy Shield") eller efterlevnad speciella officiellt erkända avtalsförpliktelser (så kallade "standardklausuler"). 

 

6. Betalningsalternativ för Klarna

 

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsalternativ kommer vi att överföra personuppgifter, till exempel kontaktuppgifter och beställningsuppgifter, till Klarna. Klarna kan därmed bedöma om du kan använda de betalningsalternativ som Klarna erbjuder och anpassa betalningsalternativen efter dina behov. Du får allmän information om Klarna Här. Dina personuppgifter behandlas av Klarna i enlighet med gällande dataskyddsföreskrifter och i enlighet med informationen i Klarnas dataskyddsföreskrifter. Tyskland/ Österrike behandlas.

 

 

III. Tillhandahållande av webbplatsen och skapande av loggfiler

 1. Beskrivning och omfattning av databehandling

När du besöker vår webbplats samlar vårt system automatiskt in data och information från den uppringande datorns datorsystem. 

 

Följande data samlas in under en begränsad tid:

 1. Information om webbläsartyp och vilken version som används

 2. Användarens operativsystem

 3. Användarens internetleverantör

 4. Användarens IP-adress

 5. Datum och tid för åtkomst

 6. Webbplatser från vilka användarens system kom till vår webbplats 

Data lagras i loggfilerna i vårt system. Dessa uppgifter krävs endast för att analysera eventuella fel och raderas senast inom sju dagar. Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av data och loggfiler är artikel 6 par. 1 lit. f GDPR. Systemets tillfälliga lagring av IP-adressen är nödvändig för att webbplatsen ska kunna levereras till användarens dator. För att göra detta måste användarens IP-adress sparas under hela sessionen. Lagringen i loggfiler sker för att säkerställa funktionaliteten på webbplatsen. Dessutom använder vi informationen för att optimera webbplatsen och för att säkerställa säkerheten för våra IT-system. En utvärdering av uppgifterna för marknadsföringsändamål sker inte i detta sammanhang och inga slutsatser dras om din person. Vårt legitima intresse av databehandling i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR. Insamling av data för tillhandahållande av webbplatsen och lagring av data i loggfiler är avgörande för driften av webbplatsen. Det finns följaktligen ingen möjlighet att invända från användarens sida. 

 

2. Användning av kakor 

 

Vår webbplats använder så kallade session- eller flashcookies. Cookies är textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på användarens datorsystem. När en användare ringer upp en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk sträng som gör det möjligt att tydligt identifiera webbläsaren när webbplatsen öppnas igen. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av kakor är artikel 6 par. 1 lit. f GDPR. Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av webbplatser för användarna. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För detta är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter byte av sida. Dessutom, om du tillåter detta använder vi också så kallade ihållande kakor, som används utöver sessionen ("korsningskakor"). Dessa cookies används särskilt för att göra webbplatsen användarvänlig, effektivare och säkrare och krävs till exempel för kundvagnen i en onlinebutik. Användardata som samlas in av tekniskt nödvändiga kakor används inte för att bestämma din identitet. Vi behöver cookies för följande applikationer:

 1. Kundvagn, betaltjänster och eventuellt (åter-) nedladdning

 2. Godkännande av språkinställningar eller liknande

 3. Kom ihåg söktermer etc.

Användardata som samlas in av tekniskt nödvändiga kakor används inte för att skapa användarprofiler. Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR nödvändigt för att skydda våra legitima intressen. Cookies lagras på användarens dator och överförs därifrån till vår webbplats. Som användare har du därför full kontroll över användningen av cookies och dessa cookies raderas när du stänger webbläsaren. Du kan inaktivera eller begränsa överföringen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies avaktiveras är det möjligt att inte alla funktioner på webbplatsen kan användas. 

 

IV Kontakt

 

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär, e-post, telefon eller via sociala medier), informationen som användaren lämnat för att behandla kontaktförfrågan och dess bearbetningsaccess. Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO bearbetas. Informationen som tillhandahålls av användarna kan lagras i ett Customer Relationship Management System ("CRM System") eller jämförbar begäran organisation.


Vi tar bort förfrågningarna om de inte längre behövs. Vi granskar nödvändigheten varje år; De lagstadgade arkiveringsskyldigheterna gäller också.

 

 

V. Webbanalys med Google Analytics

 

Vi använder (dvs intresset för analys, optimering och kostnadseffektiv drift av våra reserver i enlighet med Art. 6 para. 1 objekt f. DSGVO) baserat på våra legitima intressen Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, LLC ( "Google") en. Google använder cookies. Informationen som genereras av sådan cookie användningen av reserverna av användaren vanligtvis överförs till en Google-server i USA och lagras där.


Google är certifierat enligt Privacy Shield Agreement, vilket ger en garanti för att följa EU: s lagstiftning om dataskydd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google kommer att använda den här informationen för våra räkning för att utvärdera användningen av vårt online-erbjudande av användare, att sammanställa rapporter om aktiviteterna inom detta online-erbjudande och att ge oss ytterligare tjänster relaterade till användningen av detta online-erbjudande och användningen av internet. I det här fallet kan användarnas pseudonymprofiler skapas från de behandlade data.


Vi använder endast Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering. Det innebär att användarens IP-adress kommer att förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen överförs till en Google-server i USA och förkortas där.


IP-adressen som lämnats av användarens webbläsare kommer inte att slås samman med annan information från Google. Användare kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in deras webbläsarprogramvara i enlighet därmed; användaren kan förhindra att data som genereras av cookien och i samband med deras användning av innehållet till Google och behandlingen av dessa uppgifter av Google, genom att hämta plugin-finns på följande länk och installera bortom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Du hittar mer information om dataanvändning från Google, inställnings- och invändningsalternativ på Googles webbplats: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Google använder dina data när du använder våra partners webbplatser eller appar"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Användning av data för reklamändamål"), http://www.google.de/settings/ads ("Hantera information som Google använder för att visa annonser").

Google Analytics-demografi

Den här webbplatsen använder Google Analytics demografiska funktioner. Det här låter dig skapa rapporter som innehåller uttalanden om besökare, ålder, kön och intressen. Dessa data kommer från Googles intressebaserade annonsering samt besökares data från tredje part. Dessa data kan inte tilldelas en viss person. Du kan när som helst inaktivera den här funktionen genom visningsinställningarna i ditt Google-konto, eller du kan förbjuda insamling av dina data av Google Analytics, som beskrivs i avsnittet "Motsägelse mot datainsamling".

Google Analytics Remarketing

Våra webbplatser utnyttjar funktionerna i Google Analytics Remarketing i kombination med funktionerna i Google AdWords och DoubleClick. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Med den här funktionen kan Google Analytics-remarketingannonsgrupperna kopplas till funktionerna i Google AdWords och Google DoubleClick på flera enheter. På så sätt kan intressebaserade, personliga annonsmeddelanden som är anpassade till dig beroende på ditt tidigare användnings- och surfningsbeteende på en enhet (t.ex. mobiltelefon) också visas på en annan av dina enheter (t.ex. tablett eller dator).

När du har gett ditt samtycke kommer Google att associera din webb- och appbläddringshistorik med ditt Google-konto för detta ändamål. På så sätt kan samma personliga annonsmeddelanden visas på vilken enhet du loggar in med ditt Google-konto.

För att stödja den här funktionen samlar Google Analytics in Google-autentiserade ID-användare av användare som är tillfälligt kopplade till våra Google Analytics-data för att definiera och skapa publiken för annonsannonsering med flera enheter.

Du kan permanent avstå från remarketing / inriktning på flera enheter genom att stänga av personlig annonsering i ditt Google-konto. följ den här länken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Sammanställningen av de insamlade uppgifterna i ditt Google-konto är endast baserad på ditt samtycke, som du kan skicka in eller återkalla på Google (artikel 6 para. 1 lit. a DSGVO). För datainsamlingstransaktioner som inte slås samman i ditt Google-konto (till exempel eftersom du inte har ett Google-konto eller har invänt mot sammanslagningen) är samlingen av data baserad på Art.6 para. 1 lit. f DSGVO. Det berättigade intresset härrör från det faktum att webbplatsoperatören har ett intresse för den anonyma analysen av webbplatsens besökare i reklamändamål.

Mer information och sekretesspolicy finns i Googles sekretesspolicy på: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

 

VI. Online närvaro i sociala medier och användning av Facebook Connect eller Facebook Custom Audiences

 

Användning av Facebook Connect

 

På grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i den mening som avses i artikel 6, punkt 1, lit. Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Med Connect kan Facebook-användare göra sin kontoinformation och sina vänner tillgängliga för andra webbplatser eller stationära applikationer. Inställningarna som görs på Facebook för att skydda din egen integritet behålls också på andra sidor.


Facebook är certifierat enligt Privacy Shield Agreement, vilket ger en garanti för att följa EU: s lagstiftning om dataskydd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

När en användare åberopar en funktion i detta online-erbjudande som innehåller ett sådant plugin, etablerar enheten en direkt anslutning till Facebook-servrarna. Innehållet i plugin sänds av Facebook direkt till användarens enhet och inkorporeras av honom i online-erbjudandet. I processen kan användarprofiler skapas från de behandlade data. Vi har därför ingen inverkan på hur mycket data som Facebook samlar med hjälp av detta plugin och informerar därför användarna enligt vår kunskap.


Genom att integrera pluginerna får Facebook den information som en användare har åtkomst till på motsvarande sida i online-erbjudandet. Om användaren är inloggad på Facebook kan Facebook tilldela besöket till sitt Facebook-konto. Om användare interagerar med plugins, t ex trycker du på knappen Liksom eller lämnar en kommentar, skickas informationen från din enhet direkt till Facebook och lagras där. Om en användare inte är medlem i Facebook finns det fortfarande möjlighet att Facebook kommer att ta reda på och spara sin IP-adress. Enligt Facebook lagras endast en anonym IP-adress i Tyskland.

Syftet med och omfattningen av datainsamling och vidare bearbetning och användning av uppgifterna via Facebook samt relaterade rättigheter och inställningsalternativ för att skydda användarnas privatliv finns i Privacy Policy of Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Om en användare har en Facebook-medlem och inte vill Facebook för att samla in om detta online erbjuder information om honom och kopplas till dess lagrade på Facebook medlemsdata, måste han logga ut och radera sina cookies innan du använder vårt online-närvaro på Facebook. Andra inställningar och motsättningar till användningen av data för reklamsyfte, är möjliga inom Facebook profilinställningar: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  eller via den amerikanska sidan http://www.aboutads.info/choices/  eller EU: s sida http://www.youronlinechoices.com/, Inställningarna är plattformoberoende, dvs de antas för alla enheter, t.ex. stationära datorer eller mobila enheter.

 

Användning av Facebook-pixeln för anpassade målgrupper för Facebook


Med hjälp av Facebook-pixel är Facebook för en möjlig besökare i våra reserver som en målgrupp för visning av reklam (sk. "Facebook-annonser") som skall fastställas. Således använder vi Facebook pixlar för att visa den anslutna via oss Facebook annonser bara för Facebook-användare som har visat intresse för vårt online-erbjudande eller vissa funktioner (t.ex. intressen i vissa ämnen eller produkter som besöks på grundval av Webbplatser bestämda), som vi överför till Facebook (så kallade "Custom Audiences"). Med hjälp av Facebook-pixel vill vi se till att våra Facebook-annonser motsvarar de potentiella användarnas intressen påverkar inte trakassera. Med hjälp av Facebook-pixel kan vi ytterligare förstå effekten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsforskningsändamål, där vi ser om användare efter att ha klickat omdirigerats till en Facebook annons på vår hemsida (sk. "Conversion").


Behandlingen av data via Facebook är en del av Facebook: s datainvändningspolicy. Följaktligen generella noteringar om presentationen av Facebook-annonser, i policyen för dataanvändning av Facebook: https://www.facebook.com/policy.php, Särskild information och detaljer om Facebook-pixeln och hur den fungerar finns i Hjälp-delen av Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.


Du kan göra invändningar mot upptagningen av Facebook Pixel och använda dina data för att visa Facebook-annonser. För att ange vilka typer av annonser du ser inom Facebook kan du gå till sidan som upprättats av Facebook och följa anvisningarna på användningsbaserade annonseringsinställningar:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads, Inställningarna är plattformoberoende, dvs de antas för alla enheter, t.ex. stationära datorer eller mobila enheter.


Du kan också välja att använda cookies för distansmätning och reklamändamål via deaktiveringssidan för Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) och även den amerikanska webbplatsen (http://www.aboutads.info/choices) eller den europeiska webbplatsen (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

 

Online närvaro i sociala medier

 

Vi upprätthåller online-närvaro inom sociala nätverk och plattformar för att kommunicera med kunder, framtidsutsikter och användare som är aktiva där och informera dem om våra tjänster. 

 

Facebook

Vi har motsvarande Facebook-företaget, som drivs av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller om du är baserad i EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"), ange en länk. När du ringer upp respektive nätverk och plattformar gäller villkoren och riktlinjerna för databehandling av Facebook (se ovan). Om inte annat anges i vår dataskyddsdeklaration behandlar vi användarnas data om de kommunicerar med oss ​​inom de sociala nätverken och plattformarna, t.ex. skriva inlägg på vår online-närvaro eller skicka meddelanden till oss.

 

tumblr

Funktioner och innehåll i Tumblr-tjänsten är integrerade i vårt online-erbjudande, som erbjuds av Tumblr Inc., 770 Broadway, New York, NY 10003, USA. Detta kan till exempel innehålla innehåll som bilder, videor eller texter och knappar som användarna kan uttrycka sin tjänst med avseende på innehållet, prenumerera på innehållets författare eller våra bidrag. Om användarna är medlemmar i Tumblr-plattformen kan Tumblr tilldela innehållet och funktionerna ovan till användarnas profiler där. Du hittar Tumblrs sekretesspolicy på: www.tumblr.com/privacy.

 

 

Instagram

Inom vårt online-erbjudande integreras funktioner och innehåll i Instagram-tjänsten som erbjuds av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Detta kan till exempel innehålla innehåll som bilder, videor eller texter och knappar med vilka användare kan uttrycka sin smak för innehållet, prenumerera på författarna till innehållet eller våra bidrag. Om användarna är medlemmar på Instagram-plattformen kan Instagram tilldela ovanstående innehåll och funktioner till användarnas profiler där. Instagram sekretesspolicy: http://instagram.com/about/legal/privacy/

 

Pinterest

Funktioner och innehåll i Pinterest-tjänsten, som erbjuds av Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA, är integrerade i vårt online-erbjudande. Detta kan till exempel inkludera innehåll som bilder, videor eller texter och knappar som användarna kan uttrycka sin smak för innehållet, prenumerera på innehållets författare eller våra bidrag. Om användarna är medlemmar i Pinterest-plattformen kan Pinterest tilldela ovan nämnda innehåll och funktioner till användarnas profiler där. Pinterest sekretesspolicy: 

https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

 

 

VII. Den registrerades rättigheter

Om dina personuppgifter behandlas påverkas du i enlighet med GDPR och du har följande rättigheter gentemot den ansvariga:

 1. Rätt till information

Du kan begära bekräftelse från den ansvariga personen om hur personuppgifter som rör dig behandlas av oss. 

Om sådan behandling har ägt rum kan du begära följande information från den ansvariga personen:

(1) de syften för vilka personuppgifterna behandlas;

(2) kategorierna av personuppgifter som behandlas;

(3) mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna om dig har lämnats ut eller fortfarande avslöjas;

(4) den planerade lagringstiden för dina personuppgifter eller, om specifik information inte är tillgänglig, kriterier för att bestämma lagringstiden;

(5) förekomsten av en rätt till rättelse eller radering av dina personuppgifter, en rätt att begränsa behandlingen av den personuppgiftsansvarige eller en rätt att invända mot denna behandling; 

(6) rätten att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet,

(7) all tillgänglig information om informationens ursprung om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade;

(8) Du har rätt att begära information om huruvida de personuppgifter som rör dig överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation. I detta sammanhang kan du begära att få information om lämpliga garantier i enlighet med. Artikel 46 GDPR som ska informeras i samband med överföringen.

 2. Rätt till rättelse 

Du har rätt till korrigering och / eller slutförande gentemot den ansvariga personen om de behandlade personuppgifterna som berör dig är felaktiga eller ofullständiga. Den ansvariga måste göra rättelsen omedelbart.

3. Rätt till begränsning av behandlingen

Under följande villkor kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas:

(1) om du bestrider riktigheten av de personuppgifter som rör dig under en tidsperiod som gör det möjligt för den ansvariga att kontrollera riktigheten av personuppgifterna;

(2) behandlingen är olaglig och du vägrar att radera personuppgifterna och istället begär en begränsning av användningen av personuppgifterna;

(3) den ansvariga inte längre behöver personuppgifterna för bearbetningsändamålen, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller

(4) om du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21 punkt 1 i GDPR och det ännu inte har fastställts om de berättigade skälen för den ansvariga personen överväger dina skäl.

Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats kan dessa uppgifter - förutom lagring - endast erhållas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden eller för att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person eller av skäl av viktigt allmänt intresse unionen eller en medlemsstat.

Om behandlingsbegränsningen har begränsats enligt ovanstående villkor kommer du att informeras av den ansvariga personen innan begränsningen upphävs.

4. Rätt till annullering

 1. Strykningsskyldighet

Du kan begära att den ansvariga personen raderar personuppgifterna om dig omedelbart, och den ansvariga är skyldig att radera dessa uppgifter omedelbart om något av följande skäl gäller:

(1) De personuppgifter som rör dig är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

(2) Du återkallar ditt samtycke som behandlingen baserades på i enlighet med. Artikel 6 stycke 1 lit. a eller art. 9 stycke 2 lit. en GDPR, och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen. 

(3) Enligt 21 paragraf 1 GDPR du motsätter dig behandlingen och det finns inga tvingande legitima skäl för behandlingen, eller du invänder i enlighet med. Artikel 21 paragraf 2 GDPR invändning mot behandlingen. 

(4) De personuppgifter som rör dig har behandlats olagligt. 

(5) Raderingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unionsrätten eller lagen i de medlemsstater som den ansvariga är föremål för. 

(6) De personuppgifter som rör dig samlades in i förhållande till informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8 (1) i GDPR.

 1. Information till tredje part

Om den ansvariga har offentliggjort dina personuppgifter och är enligt Artikel 17 GDPR är skyldig att radera dem, han ska vidta lämpliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, med beaktande av tillgänglig teknik och implementeringskostnader, för att informera de ansvariga för databehandling som behandlar personuppgifterna att du är den registrerade Du har begärt att du raderar alla länkar till dessa personuppgifter eller kopior eller repliker av dessa personuppgifter. 

 1. undantag

Rätten till radering finns inte om behandlingen är nödvändig

(1) att utöva rätten till yttrandefrihet och information;

(2) Att fullgöra en rättslig skyldighet som kräver behandling enligt unionslagstiftningen eller de medlemsstater som den ansvariga är föremål för, eller att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller i utövandet av officiell myndighet som överförs till den ansvariga har varit;

(3) av allmänna intressen inom folkhälsoområdet i enlighet med artikel 9, punkt 2, lit. h och i samt artikel 9 paragraf 3 GDPR;

(4) för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

5. Rätt att informeras

Om du har hävdat rätten till korrigering, radering eller begränsning av behandlingen mot den ansvariga personen är han skyldig att informera alla mottagare till vilka personuppgifterna om dig har blivit avslöjade om denna korrigering eller radering av uppgifterna eller begränsningen av behandlingen, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerlig insats.

Du har rätten till den ansvariga att få information om dessa mottagare.

6. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som rör dig, som du har lämnat till den ansvariga, i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig person utan hinder från den ansvariga till vilken personuppgifterna tillhandahölls, förutsatt att

(1) behandlingen baseras på samtycke i enlighet med. Artikel 6 stycke 1 lit. en GDPR eller artikel 9 paragraf 2 lit. en GDPR eller på ett kontrakt enligt. Artikel 6 stycke 1 lit. b GDPR är baserad och

(2) behandlingen utförs med hjälp av automatiserade procedurer.

När du utövar denna rätt har du också rätten att överföra dina personuppgifter direkt från en controller till en annan, i den mån detta är tekniskt genomförbart. Andra människors friheter och rättigheter får inte påverkas av detta.

Rätten till dataportabilitet gäller inte för behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller vid utövandet av en officiell myndighet som har överförts till den ansvariga personen.

7. Rätt att invända

Du har rätt att, av skäl som härrör från din speciella situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, som är baserad på artikel 6 stycke 1 lit. e eller f DSGVO äger rum för att invända; detta gäller även profilering baserad på dessa bestämmelser. 

Den ansvariga personen kommer inte längre att behandla de personuppgifter som rör dig, såvida han inte kan bevisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om de personuppgifter som rör dig behandlas för att driva direktreklam har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av de personuppgifter som gäller dig för sådan reklam; detta gäller även profilering i den mån det är förknippat med sådan direktannonsering.

Om du motsätter dig behandling för direktmarknadsföringsändamål kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för dessa ändamål.

I samband med användningen av informationssamhällets tjänster - oavsett direktiv 2002/58 / EG - har du möjlighet att utöva din rätt till invändning med hjälp av automatiserade processer som använder tekniska specifikationer. Du kan skicka ett e-postmeddelande till vår dataskyddsombud.

8. Rätt att återkalla samtyckeförklaringen enligt dataskyddslagen

Du har rätt att när som helst dra tillbaka din samtyckeförklaring enligt dataskyddslagen. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten i behandlingen som utförs på grundval av ditt samtycke fram till återkallelsepunkten.

9. Automatiserat beslut i enskilda fall inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling - inklusive profilering - som har rättsliga effekter på dig eller som väsentligt påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet fattas 

(1) är nödvändigt för ingående eller genomförande av ett avtal mellan dig och den ansvariga personen,

(2) är tillåtet på grundval av lagstiftningen i unionen eller i de medlemsstater som den ansvariga personen är föremål för och dessa rättsliga bestämmelser innehåller lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och dina legitima intressen eller

(3) sker med ditt uttryckliga samtycke.

Dessa beslut kan dock inte baseras på särskilda kategorier av personuppgifter enligt artikel 9 paragraf 1 GDPR, såvida inte artikel 9 paragraf 2 lit. a eller g GDPR gäller och lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda dina rättigheter och friheter och dina legitima intressen.

När det gäller de fall som nämns i (1) och (3) ska den ansvariga personen vidta lämpliga åtgärder för att skydda rättigheterna och friheterna såväl som dina legitima intressen, inklusive åtminstone rätten att få en persons ingripande från den ansvariga, att uttrycka sin egen synvinkel och hördes vid bestridande av beslutet.

10. Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du bor, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du tror att behandlingen av dina personuppgifter är emot GDPR bryter mot. 

Tillsynsmyndigheten till vilken klagomålet lämnades informerar klaganden om status och resultatet av klagomålet, inklusive möjligheten till rättsmedel enligt artikel 78 i GDPR.