Allmänna villkor för företaget SOLT UN PEPER

§1 applicering till entreprenörer och definitioner

(1) Följande allmänna villkor gäller för alla leveranser mellan oss och en konsument i den version som gäller vid tidpunkten för beställningen.

En konsument är varje fysisk person som slutar en juridisk transaktion för syften som till stor del inte kan hänföras till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet (§ 13 BGB).


§2 av ett kontrakt, spara fördragstexten

(1) Följande bestämmelser om ingående av ett kontrakt gäller för beställningar via vår internetbutik http://www.soltunpeper.com.

(2) Vid ingående av avtalet träder i


SOLT UN PEPER

Magdalena lejon

Himmelstrasse 9

22299 Hamburg
om.

(3) Presentationen av varorna i vår Internetbutik representerar inte ett juridiskt bindande kontraktsavtal från vår sida, utan är endast en icke-bindande begäran till konsumenten att beställa varor. Genom att beställa önskad produkt gör konsumenten ett bindande erbjudande om att ingå ett köpavtal.
(4) Vid mottagandet av en order i vår webbshop gäller följande regler: Konsumenten gör ett bindande avtal erbjudande genom att gå igenom vad som föreskrivs i vår webbshop orderförfarandet framgångsrikt.

Denna order omfattar följande steg:


1) Val av önskade varor / vid behov. Specifikation av individualiseringen
2) Bekräfta genom att klicka på "Beställ" -knappen
3) Kontrollera detaljerna i varukorgen
4) Aktivering av knappen "till kassan"
5) Registrering i internetbutiken efter registrering och ange registreringsinformation (e-postadress och lösenord).
6) Kontrollera eller korrigera respektive inmatade data.
7) Bindande sändning av beställningen genom att klicka på knappen "beställa med kostnader" eller "köp"


Konsumenten kan återvända till Internet-webbplatsen innan bindande skickning av ordern genom att trycka på "tillbaka" -knappen i den webbläsare som användes av honom, efter att ha kontrollerat hans data, där kundens data registreras och korrigerar inmatningsfel eller genom att Stäng webbläsaren för att avbryta orderprocessen. Vi bekräftar mottagandet av ordern genast med hjälp av ett automatiskt genererat e-postmeddelande ("orderbekräftelse"). Med detta accepterar vi ditt erbjudande.

(5) Lagring av kontraktstexten för beställningar via vår internetbutik

Du kan också se villkoren när som helst på http://www.soltunpeper.com/agb. Av säkerhetsskäl är dina beställningsuppgifter inte längre tillgängliga via Internet.


§3 priser, fraktkostnader, förfallodag

(1) Eventuella fraktkostnader läggs till de angivna priserna.

(2) Konsumenten har möjlighet att betala i förskott eller med PayPal.

(3) Om konsumenten har valt betalning i förväg åtar sig han att betala köpeskillingen omedelbart efter avtalets ingång.

(4) I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, vi erbjuder följande betalningsalternativ. Betalning sker till Klarna:

  • Faktura: Betalningsperioden är 14 dagar från sändningen av varan / biljetten / eller i andra tjänster tillhandahållandet av tjänsten. Du hittar fakturavillkoren för inköp av varor till Tyskland Här och för leveranser till Österrike Här.
  • Avbetalningsköp (endast tillgängligt i Tyskland): Med Klarnas finansieringstjänst kan du betala för ditt köp flexibelt i månadsbetalningar på minst 1/24 av det totala beloppet (men minst 6,95 EUR) eller på de villkor som annars anges i kassan. Betalning i avbetalningar sker i slutet av månaden efter att Klarna har skickat en månadsfaktura. För mer information om hyresköp, inklusive villkor och standardinformation för europeisk konsumentkredit, se Här.
  • Omedelbart: Ditt konto debiteras omedelbart efter beställning.

Användningen av betalningsmetodernas faktura, hyresköp och autogiro kräver en positiv kreditkontroll. I detta avseende kommer vi att vidarebefordra dina uppgifter till Klarna i syfte att adressera och kreditkontroller som en del av inköpsinitieringen och behandlingen av köpeavtalet. Förstå att vi endast kan erbjuda dig de betalningsmetoder som är tillåtna baserat på resultaten av kreditkontrollen. Du hittar mer information och Klarnas användarvillkor för Tyskland Här och för Österrike Här, Du kan få allmän information om Klarna Här. Dina personuppgifter behandlas av Klarna i enlighet med gällande dataskyddsföreskrifter och i enlighet med informationen i Klarnas dataskyddsföreskrifter. Tyskland/ Österrike behandlas.§4 Leverans

(1) Om vi ​​inte tydligt har angett något annat i produktbeskrivningen, är alla föremål som vi erbjuder redo att skickas omedelbart. Leveransen sker vanligtvis inom 4 arbetsdagar. Om det uppstår förseningar kommer köparen att informeras omedelbart via e-post. Vid förskottsbetalning börjar tidsfristen för leverans dagen efter betalningsuppdraget till banken som beställts med överföringen och för alla andra betalningsmetoder dagen efter avtalets ingående. Om tidsfristen faller på en lördag, söndag eller helgdag på leveransplatsen, slutar tidsfristen nästa arbetsdag.

(2) Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av den sålda varan övergår också till köparen endast när föremålet överlämnas till köparen.


§5 äganderätts

Vi reserverar äganderätten till varorna till full betalning av köpeskillingen.§6 Inlösen av kuponger(1) Kupongen kan lösas in för varor i vår onlinebutik med tillhörande kupongkod. Kontant betalning eller byte mot en annan kupong är utesluten.(2) Kommersiell eller kommersiell återförsäljning av en kupong är inte tillåten.

â € <

(3) Om inköpsvärdet är högre än kupongvärdet gäller de befintliga betalningsvillkoren.

â € <

(4) Kupongen måste lösas in inom två år från utfärdandedatumet. Därefter går det ut. En förlängning är inte möjlig.

â € <

(5) Om kupongen inte löses in helt kan det återstående beloppet inte betalas ut kontant. Detta krediteras den ursprungliga kupongkoden.

â € <

(6) Det finns ingen kontant betalning för ett byte. Beloppet krediteras den ursprungliga kupongkoden och kan lösas in för varor.


************************************************** **************************************************

§7 Ångerrätt för kunden som konsument:

Ångerrätt för konsumenter

Verbrauchern Steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Personen, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:


avbokning


tillbakadragande

Du har rätt att dra sig tillbaka inom fjorton dagar utan att ge en anledning detta avtal.

Avbeställningsperioden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du namngivits, som inte är transportören, tog besittningen av varorna.

För att utöva din ångerrätt måste du kontakta oss

SOLT UN PEPER

Himmelstrasse 9

22299 Hamburg


E-posta soltunpeper@mail.de

med ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att dra sig ur detta kontrakt. Du kan använda det bifogade formuläret för uttag av modell, vilket inte krävs.

Konsekvenser av återkallande

Om du säger upp avtalet måste vi återbetala alla betalningar som vi har fått från dig, exklusive leveranskostnader, omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick ett meddelande om ditt återkallande av detta kontrakt. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen avtalades med dig; I inget fall kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning.


Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått varan tillbaka eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varan, beroende på vilket som är tidigare.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerade oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan fjorton dagar har gått ut. Du förbinder dig att returnera varorna till oss i oskadat skick, annars fakturerar vi dig för de skadade utskrifterna.Uteslutna från ångerrätten är alla produkter som kunden har individualiserat eller anpassat vid beställningen.

På samma sätt är alla rabatterade och kampanjer / produkter undantagna från ångerrätten. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Slut på återkallande

************************************************** **************************************************

§7 Återtagningsformulär

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann Fullen Sie bitte dieses Formular aus und Senden Sie es Zurück.)

till:


SOLT UN PEPER

Himmelstrasse 9

22299 Hamburg


E-posta soltunpeper@mail.de

Jag / vi (*) häver härmed det avtal som ingåtts av mig / oss (*) för inköp av följande varor (*) / tillhandahållande av följande tjänst (*):

_____________________________________________________

Beställd på (*) / mottagen den (*)

__________________

Namn på konsumenten (erna)

_____________________________________________________

Adress (er) för konsumenten


_____________________________________________________

Konsumentens underskrift (endast när den anmälts på papper)

__________________

datum

__________________


(*) Unzutreffendes streichen.


§8-garanti

De lagstadgade garantibestämmelserna gäller.


§9 kontraktsspråk

Kontraktsspråket är endast tyska.

 

§10 Annonsering - Marknadsföring - E-postanvändning 

Vid köpet, samt att ange personlig e-post och kundinformation, samtycker kunden till att få reklam, kampanjer och marknadsföring som en del av våra marknadsföringskampanjer.

(1) Genom att bekräfta de allmänna villkoren förklarar kunden att han är redo att använda e-postmeddelandet igen genom att bekräfta ( oabbonera från lista ) Funktion (finns i sidfoten i varje e-post) som ska bekräftas.

 
Status för GTC oktober 2017